KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dobre praktyki rolnicze w Unii Europejskiej i w Polsce jako element zrównoważonego rolnictwa /

[oprac. Agnieszka Bołtryk, Danuta Ankutowicz ; Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, Barzkowicki Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej woj. zachodniopomorskiego].
Barzkowice :
Gospodarstwo Pomocnicze RCDRRiOW w Barzkowicach,
2002.
23 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr.
631/635:502:631.95](4-67)
Rolnictwo. Uprawa i hodowla roślin.
(Kraje Unii Europejskiej).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Bl.10742 miesięczne 10/02/2007 Zamów
Rekord: