KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dyskryminacja religijna a prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania /

Kłączyńska, Natalia.
Natalia Kłączyńska.
Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2005.
256 s. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 2723)
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2723)
Stanowi zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej (Uniw. Wrocławski, Wrocław, 2003 r.).
Bibliogr. s. 242-253.
83-229-2596-4
343:342.72/.73](438):341.4
Prawo karne. Przestępstwa karne. Penologia. Kryminologia.

 Prawa człowieka.
Wolność wyznania
Prawo karne -- Polska
prawo
Prawo karne międzynarodowe
Dyskryminacja.
Wolność sumienia -- prawo -- Polska
Wolność sumienia
Prawo karne
Polska
Wolność wyznania -- prawo -- Polska
Prawo międzynarodowe
Wolność religijna.
Wolność sumienia.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BSA SA.14863 SA.14863 Tylko na miejscu 08/01/2007 -
Na miejscu
Rekord: