KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ekologiczna reforma fiskalna : uwarunkowania i możliwości wdrożenia w Polsce /

uwarunkowania i możliwości wdrożenia w Polsce /
pod red. Wojciecha Stodulskiego ; Instytut na Rzecz Ekorozwoju.
Warszawa :
Instytut na Rzecz Ekorozwoju,
2004.
43, [1] s. ; 24 cm.
Studium zrealizowane w ramach projektu: "Stymulowanie wdrożenia ekologicznej reformy fiskalnej w krajach Grupy Wyszehradzkiej".
83-89495-60-0
502.13/.14:336.226.4:336.226.33](438)"1989/..."
Społeczne, administracyjne i prawne aspekty ochrony środowiska (ekologia społeczna). Ekorozwój. Rozwój zrównoważony.
(Polska).
Od 1989 roku.

 21 w.
Pomoc państwa dla ochrony środowiska
Polska
Polityka ochrony środowiska
Budżet -- Polska -- 21 w.
Polityka ochrony środowiska -- Polska -- 21 w.
Budżet
Pomoc państwa dla ochrony środowiska -- Polska -- 21 w.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.108644) Tylko na miejscu 10/02/2007 2000301086442 -
Na miejscu
Rekord: