KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Eksperyment - ryzyko - odpowiedzialność karna : w świetle badań nad czynnikami organizacyjnymi, ekonomicznymi, technicznymi, społecznymi i prawnymi : (na przykładzie przemysłu budowlanego) /

w świetle badań nad czynnikami organizacyjnymi, ekonomicznymi, technicznymi, społecznymi i prawnymi : (na przykładzie przemysłu budowlanego) /
Nietyksza, Bronisław (1903-1993).
Bronisław Nietyksza.
Wyd. I.
Warszawa :
Książka i Wiedza,
1967.
288 stron ; 21 cm.
(Biblioteka Nauki o Pracy )
(Biblioteka Nauki o Pracy )
Na stronie [286] : Siedem tysięcy dwieście trzecia publikacja "KiW".
Bibliografia na stronach 267-276.
Spis treści także w języku angielskim i rosyjskim.
343.22:347.56:69](438)
Sprawca. Podmioty czynu karalnego. Kategorie sprawców. Odpowiedzialność karna. Wina. Okoliczności zmieniające odpowiedzialność karną (choroby psychiczne, alkoholizm, wiek, obrona konieczna itp.).
(Polska).

 doświadczenia.
Polska
Budownictwo -- Polska -- 1945-1990.
Odpowiedzialność karna
Budownictwo
Odpowiedzialność karna -- Polska -- 1945-1970.
Nauka -- doświadczenia.
1945-1970.
Nauka
1945-1990.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.15184)
Sygnatura SA.15184
Tylko na miejscu 10/02/2007 2002000151841 -
Na miejscu
Rekord: