KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych /

Hofmański, Piotr (1956- ).
Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki.
Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.
Kraków :
Wolters Kluwer - Zakamycze,
2006.
553 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Sądowa )
(Biblioteka Sądowa )
343.1(438)
Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe.
(Polska).

 Polska
Sędziowie -- praca -- Polska.
Sędziowie
Postępowanie karne
Postępowanie karne -- Polska -- 1990-.
Polska.
praca
1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14915)
Sygnatura SA.14915
Tylko na miejscu 18/01/2007 2002000149152 -
Na miejscu
Rekord: