KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Energy resources of the world : colloquium 02 : 27th International Geological Congress, USSR, Moscow, 4-14 August 1984 /

colloquium 02 : 27th International Geological Congress, USSR, Moscow, 4-14 August 1984 /
[R.A. Sumbatov (Editor-in-Chief)].
Moscow :
"Nauka",
1984.
143 s. : il., wykr. ; 24 cm + + dodatek (1 karta).
(Reports - 27th International Geological Congress ; Vol. 2)
(Reports / 27th International Geological Congress ; Vol. 2)
Bibliogr.
553.94/.982:620.92(100)](061)=111
Złoża węgla kamiennego.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).
=Język angielski.

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.108758 Tylko na miejscu 10/02/2007 -
Na miejscu
Rekord: