KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Epitet jako cecha idiolektu pisarza : studium literaturoznawczo-leksykograficzne o twórczości poetyckiej Iwana Bunina /

studium literaturoznawczo-leksykograficzne o twórczości poetyckiej Iwana Bunina /
Ojcewicz, Grzegorz (1959- ).
Grzegorz Ojcewicz.
Katowice :
"Śląsk",
2002.
450, [3] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego nr 6)
(Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego ; nr 6)
Bibliogr. s. 414-[451].
83-7164-289-X
811.161.1'38:821.161.1(091)-1"18/19"Bunin I.:811.161.1'367.6'374
Język rosyjski. - Stylistyka ogólna.

 (1870-1953)
Bunin, Ivan Alekseevič
frekwencja wyrazów.
Bunin, Ivan Alekseevič -- (1870-1953) -- język.
Bunin, Ivan Alekseevič -- (1870-1953) -- język -- frekwencja wyrazów.
przymiotniki
język.
język
Język rosyjski -- przymiotniki -- słowniki.
słowniki.
Język rosyjski

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BM P.20483 Tylko na miejscu 10/02/2007 -
Na miejscu
Rekord: