KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2005 /

wybór orzeczeń 2005 /
oprac. Marek Antoni Nowicki.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawa Człowieka)
Kraków :
Zakamycze,
2006.
223, [1] s. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
83-7444-178-X
341.231.14:341.6](4)(094.8)
3322 (to nie jest sygnatura)

Prawa człowieka (w aspekcie międzynarodowym).
(Europa).
(Źródła prawne pochodzące od sądów. Orzecznictwo).

 Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Prawa człowieka (prawo europejskie)
orzecznictwo.
Prawa człowieka (prawo europejskie) -- orzecznictwo.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14921)
Sygnatura SA.14921
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawa Człowieka
Tylko na miejscu 18/01/2007 2002000149213 -
Na miejscu
Rekord: