KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży /

pod red. Janusza Ł. Grzelaka, Marcina J. Sochockiego.
Warszawa :
na zlec. Pracowni Profilaktyki Problemowej,
2001.
339, [1] s. ; 23 cm.
Literatura przy pracach.
Publikacja wydana na zlecenie i ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacji ETOH.
83-910965-0-5
316.346.3:613.8:343.97]-053.2(061):376-058.53(061)
Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia.
Dzieci ogólnie.
Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji.

 Narkomania
Narkomania -- zapobieganie.
zapobieganie.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.108640 Tylko na miejscu 10/02/2007 -
Na miejscu
Rekord: