KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Focus on literature, culture and language /

ed. by Andrzej Weseliński, Jerzy Wełna.
Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
2001.
138 s. ; 24 cm.
(Anglica (Warszawa) ISSN 0860-5734 11)
(Anglica, 0860-5734 ; 11)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
Bibliogr. przy rozdz.
83-235-0050-9
821.111(091)+81:811.162.1’282](082.1)=111
Literatura angielska (historia) - opracowania krytyczne.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).
=Język angielski.

 Językoznawstwo kognitywne.
Znaczenie (językoznawstwo).
Język polski -- dialekty -- Polska -- Kurpie (region).
Literatura angielska
Języki obce
historia i krytyka.
dialekty
studia i nauczanie.
Polska
Kurpie (region).
Język polski
Języki obce -- studia i nauczanie.
Konwersacja.
Literatura angielska -- historia i krytyka.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BMC Biblioteka Międzywydziałowa wydaw. ciągłe (Ac.467)
Sygnatura Ac.247/11
Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: