KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Gospodarka turystyczna : turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie : euroregionalizacja, konkurencyjność, marketing /

turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie : euroregionalizacja, konkurencyjność, marketing /
red. nauk. Andrzej Rapacz.
Wrocław :
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego,
2005.
305, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ISSN 0324-8445 nr 1074)
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1074)
Aneks.
Bibliogr. przy pr.
Spis treści także w jęz. ang.
Streszcz. ang.
338.48:339.137:339.138](438)"1989/..."
Gospodarcze aspekty turystyki. Ekonomika turystyki.
(Polska).

 Turystyka
aspekt ekonomiczny.
Turystyka -- aspekt ekonomiczny.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BE E.70249 Ec.2396 Tylko na miejscu 03/11/2006 -
Na miejscu
Rekord: