KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Gwary i onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego i słowiańsko-bałtyckiego : tom prac ofiarowany prof. Michałowi Kondratiukowi z okazji 45-lecia pracy naukowej /

tom prac ofiarowany prof. Michałowi Kondratiukowi z okazji 45-lecia pracy naukowej /
[red. nauk. Lilia Citko, Bazyli Siegień].
Białystok :
Wydaw. Uniwersytetu,
2006.
402 s., [4] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Prace w jęz. pol., białorus., lit. i ukr.
978-83-7431-067-3
811.162.1:811.16:811.17]'282:811.162.1:811.16:811.17]'373'2+012(438)"19"Kondratiuk Michał
Język polski. Dialekty. Język lokalny i regionalny. Warianty językowe.

 (1934- )
bibliografia.
dialekty.
etymologia
Języki bałto-słowiańskie
Języki bałto-słowiańskie -- dialekty.
Języki bałto-słowiańskie -- etymologia -- nazwy.
Kondratiuk, Michał
Kondratiuk, Michał -- (1934- ) -- bibliografia.
Księgi pamiątkowe
Księgi pamiątkowe -- Polska.
nazwy.
Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.107552 Tylko na miejscu 22/01/2007 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: