KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów : materiały Wydziałowej Konferencji Dydaktycznej /

materiały Wydziałowej Konferencji Dydaktycznej /
pod red. Leszka Żabińskiego i Eugeniusza Gatnara.
Katowice :
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
2006.
184 s. : il. ; 25 cm.
(Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego )
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach )
Bibliogr. s. 173-180.
83-7246-842-7
378.4:378.633:371.214](061)
Uniwersytety.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 Uniwersytety i uczelnie
Programy nauczania
Uniwersytety i uczelnie -- programy nauczania -- konferencje.
Ekonomia
konferencje.
zmiany
Ekonomia -- studia i nauczanie (akademickie) -- konferencje.
studia i nauczanie (akademickie)
programy nauczania
Programy nauczania -- zmiany -- konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
S Biblioteka WEFiZ (S.92523) krótkoterminowe 19/10/2006 2001100925239 Zamów
Rekord: