KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie /

pod red. Stanisława Parzymiesa i Ryszarda Zięby przy współpracy Justyny Zając ; Fundacja Studiów Międzynarodowych.
Warszawa :
Wydaw. Naukowe Scholar,
2004.
591 s. : tab. ; 24 cm.
Pokłosie konf. nauk., Kraków 19-21 września 2003.
83-7383-109-6
339.92:001.83:327.56/.57:341.232](4)(061)
Międzynarodowa współpraca gospodarcza. Międzynarodowa integracja gospodarcza.
(Europa).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 Europa
Europa -- polityka i rządy -- konferencje.
konferencje.
polityka i rządy
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe -- konferencje.
Wspólna Polityka Zagraniczna i Obronna (Unia Europejska)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Obronna (Unia Europejska) -- konferencje.
Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa -- konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS H.15154 Nocne -
BG WM.5146 miesięczne 26/10/2017 Zamów
BG WM.5145 miesięczne 25/03/2014 Zamów
BG CDE.1401 Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: