KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie /

pod red. Stanisława Parzymiesa i Ryszarda Zięby przy współpracy Justyny Zając ; Fundacja Studiów Międzynarodowych.
Warszawa :
Wydaw. Naukowe Scholar,
2004.
591 s. : tab. ; 24 cm.
4
brak wypożyczeń
Pokłosie konf. nauk., Kraków 19-21 września 2003.
83-7383-109-6
339.92:001.83:327.56/.57:341.232](4)(061)
43 (to nie jest sygnatura)

Międzynarodowa współpraca gospodarcza. Międzynarodowa integracja gospodarcza.
(Europa).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 Stosunki międzynarodowe -- konferencje.
Wspólna Polityka Zagraniczna i Obronna (Unia Europejska)
Europa -- polityka i rządy -- konferencje.
Europa
Stosunki międzynarodowe
Wspólna Polityka Zagraniczna i Obronna (Unia Europejska) -- konferencje.
polityka i rządy
Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa -- konferencje.
konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (WM.5146) miesięczne 26/10/2017 2000200051466 Zamów
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (WM.5145) miesięczne 25/03/2014 2000200051459 Zamów
H Biblioteka Humanistyczna (H.15154) Tylko na miejscu 13/10/2006 2002600151548 -
Na miejscu
CDE Biblioteka Główna (CDE.1401) w trakcie opracowania 13/10/2006 2000600014016 -
Rekord: