KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jakość i warunki życia ludności, ubóstwo 1998-2003 : (literatura polska w wyborze) /

(literatura polska w wyborze) /
oprac. Anna Radwańska.
Warszawa :
GBPiZS,
2004.
116 s. ; 20 cm.
(Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 92)
(Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 92)
Ind.
83-86539-74-7
330.59:364.2:364.6](438):016
Stopa życiowa.
Polska.

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.108897 Tylko na miejscu 10/02/2007 -
Na miejscu
Rekord: