KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 12, 1462-1480 /

Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae
Ks. 12, 1462-1480 /
Długosz, Jan (1415-1480).
[kom. red. Krzysztof Baczkowski et al. ; oprac. tekstu łac. Danuta Turkowska ; przekł. na jęz. pol. Julia Mrukówna ; weryfikacja przekł. Jerzy Wyrozumski ; komentarz Krzysztof Baczkowski et al.].
Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN,
2006.
511, [1] s. ; 26 cm.
Indeks.
83-01-14881-0
94(438).03"14''(093):821.162.1-94"14"
Historia Polski. Dynastia Jagiellonów (1386-1572).
(Źródła historyczne).

 Polska -- 1447-1492 (Kazimierz IV Jagiellończyk) -- dzieła przed 1800.
15 w.
Polska
dzieła przed 1800.
1447-1492 (Kazimierz IV Jagiellończyk)
Polska -- 15 w. -- dzieła przed 1800.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS H.15456 Nocne -
Rekord: