KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Język, literatura, kultura, historia Ukrainy /

Mova, literatura, kultura, istoriâ Ukraini
pod red. Włodzimierza Mokrego.
BM - czytelnia - filologia ukraińska (Ukrainoznawstwo)
Kraków :
"Szwajpolt Fiol",
2003.
443 s. : il. ; 21 cm.
(Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza t. 8)
(Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza t. 8)
Materiały międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej dziesięcioleciu krakowskiej ukrainistyki uniwersyteckiej.
Tekst ref. pol. i ukr.
83-915759-4-2
811.161.2(091)+821.161.2(091)+008(477)(091)+94(477)](061)=162.1=161.2
Język ukraiński.
(Opracowania historyczne).
(Materiały konferencyjne).
=Język polski.
=Język ukraiński.

 Polska
cywilizacja
Ukraina -- stosunki -- Polska -- konferencje.
Ukraina -- historia -- konferencje.
historia
Ukraina
konferencje.
Ukraina -- cywilizacja -- konferencje.
Polska -- stosunki -- Ukraina -- konferencje.
stosunki

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BM Biblioteka Międzywydziałowa (P.21217)
Sygnatura UKR. Ukrainoznawstwo 04
BM - czytelnia - filologia ukraińska : Ukrainoznawstwo
Tylko na miejscu 2001500212175 -
Na miejscu
Rekord: