KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kobiety, mężczyźni i płeć : debata w toku : praca zbiorowa /

debata w toku : praca zbiorowa /
Women, men, and gender
pod red. Mary Roth Walsh ; przedm. i oprac. nauk. wyd. pol. Anna Titkow ; [przekł. Paweł Cichawa].
Warszawa :
Wydaw. IFiS PAN,
2003.
XI, [1], 598, [2] s. ; 26 cm.
(Gender - Polska Akademia Nauk )
(Gender )
Na okł.: podstawowe pytania, strategie władzy i wpływów, seksualność, przemoc, wiedza i uczenie się, miejsce pracy, psychoterapia, zmiana społeczna.
Bibliogr. s. 497-565.
Literatura uzup. s. 567-572. Indeks.
83-7388-020-8
159.922.1:316.346.2:159.9-055.1-055.2](075.8)
Psychologia płci.
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 Kobiety
Kobiety -- psychologia.
Mężczyźni
Mężczyźni -- psychologia.
psychologia.
Różnica płci (psychologia).
Tożsamość płciowa.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS H.15245 Nocne -
Rekord: