KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz /

komentarz /
Kędziora, Robert.
Robert Kędziora.
Stan prawny: luty 2005 r.
Warszawa :
C.H. Beck,
2005.
XVI, 505 s. ; 22 cm.
(Krótkie Komentarze Becka )
(Krótkie Komentarze Becka )
Źródła prawa s. XIII-XV.
Indeks.
83-7387-642-1
351.077.3(439)(094.5.072)
Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Postępowanie egzekucyjne.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 Postępowanie administracyjne -- interpretacja -- Polska.
Polska.
Postępowanie administracyjne
Polska
kodeksy.
interpretacja
Postępowanie administracyjne -- Polska -- kodeksy.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14341)
Sygnatura SA.14341
Tylko na miejscu 13/10/2006 2002000143419 -
Na miejscu
Rekord: