KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-505, 14 /

T. 1, Komentarz do artykułów 1-505, 14 /
red. prof. dr hab. Kazimierz Piasecki; aut. dr Anna Barańska [et al.].
Wyd. 4.
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2006.
XXIII, 1943 s. ; 23 cm.
(Duże Komentarze Becka )
(Duże Komentarze Becka )
Indeks.
83-7387-636-7
347.91/.95(094.4)(438)(094.5.072)
Kodeks postępowania cywilnego.
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).
(Polska).

 Postępowanie cywilne
Polska.
Polska
kodeksy.
interpretacja
Postępowanie cywilne -- interpretacja -- Polska.
Postępowanie cywilne -- Polska -- kodeksy.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14334)
Sygnatura SA.14334
Tylko na miejscu 13/10/2006 2002000143341 -
Na miejscu
Rekord: