KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks postępowania cywilnego : komentarz do nowelizacji /

komentarz do nowelizacji /
Uliasz, Marcin.
Marcin Uliasz.
Wyd. 2, stan prawny marzec 2006.
Warszawa :
C.H. Beck,
2006.
XXIV, 660 s. ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka )
(Krótkie Komentarze Becka )
Indeks.
83-7483-031-X
347.91/.95(438)(094.5.072)
Postępowanie cywilne. Proces cywilny. Ekspertyza sądowa. Biegli sądowi. Arbitraż.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 kodeksy.
Polska
interpretacja
Postępowanie cywilne -- Polska -- kodeksy.
Polska.
Postępowanie cywilne -- interpretacja -- Polska.
Postępowanie cywilne

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14342)
Sygnatura SA.14342
Tylko na miejscu 13/10/2006 2002000143426 -
Na miejscu
Rekord: