KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz /

komentarz /
KRO :
Gromek, Krystyna.
Krystyna Gromek.
2. wyd.
Warszawa :
Wydawnictwo C.H. Beck,
2006.
XVI, 1530 s. ; 21 cm.
(Komentarze Becka )
(Komentarze Becka )
Indeks.
83-7483-203-7
347.61/.64(438)(094.5.07)




Prawo rodzinne i opiekuńcze. Alimenty. Rodzice i dzieci. Dzieci małżeńskie i pozamałżeńskie. Sieroty. Adopcja.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 



kodeksy.
Opieka i kuratela
Polska
Polska.
Opieka i kuratela -- interpretacja -- Polska.
Rodzina
interpretacja
prawo
Opieka i kuratela -- Polska -- kodeksy.
Rodzina -- prawo -- Polska -- kodeksy.
Rodzina -- prawo -- interpretacja -- Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BSA SA.14807 SA.14807 Tylko na miejscu 11/01/2007 -
Na miejscu
Rekord: