KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks rodzinny i opiekuńczy : wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami /

wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami /
Ciepła, Helena (1939- ).
Helena Ciepła.
Wyd. 3, stan prawny na 24 maja 2006 r.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis",
2006.
151, [1] s. ; 21 cm.
Indeks.
83-7334-610-4
347.61/.64:347.91/.95](438)(094.4)
Prawo rodzinne i opiekuńcze. Alimenty. Rodzice i dzieci. Dzieci małżeńskie i pozamałżeńskie. Sieroty. Adopcja.
(Polska).
(Teksty prawne. Kodeksy. Zbiory ustaw).

 Opieka i kuratela -- Polska -- formularze.
formularze.
Opieka i kuratela
Rodzina
Formularze (prawo)
prawo
Rodzina -- prawo -- Polska -- kodeksy.
Polska.
Rodzina -- prawo -- Polska -- formularze.
Formularze (prawo) -- Polska.
Polska
kodeksy.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BSA SA.14845 SA.14845 Tylko na miejscu 11/05/2010 -
Na miejscu
BSA SA.14438 SA.14438 Tylko na miejscu 24/10/2006 -
Na miejscu
Rekord: