KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 2 /

K. C.
Ks. 3, Zobowiązania.
Gerard Bieniek [et al.] ; pod red. Gerarda Bieńka.
Wyd. 7, stan prawny na 1 czerwca 2006 r.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
2006.
898, [2] s. ; 25 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
83-7334-618-X
347(438)(094.5.07):347.41/.43
Prawo cywilne.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 Polska
legislacja.
Prawo cywilne -- Polska -- legislacja.
Umowy
Polska.
interpretacja
Umowy -- Polska -- legislacja.
Umowy -- interpretacja -- Polska.
Prawo cywilne -- interpretacja -- Polska.
Prawo cywilne

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14445)
Sygnatura SA.14445
Tylko na miejscu 24/10/2006 2002000144454 -
Na miejscu
Rekord: