KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 1 /

K. C.
Ks. 3, Zobowiązania.
Gerard Bieniek [et al.] ; pod red. Gerarda Bieńka.
Wyd. 7, stan prawny na 1 czerwca 2006 r.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
2006.
696, [4] s. ; 25 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
83-7334-618-X
347(438)(094.5.07):347.41/.43
Prawo cywilne.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 Zobowiązania (prawo) -- Polska -- kodeksy. -- 557858
interpretacja
Zobowiązania (prawo) -- interpretacja -- Polska. -- 557857
557857
Polska
557858
Polska.
Zobowiązania (prawo)
kodeksy.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji SA.14444 SA.14444 Tylko na miejscu 24/10/2006 -
Na miejscu
Rekord: