KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 4, Spadki /

K. C.
Ks. 4, Spadki /
Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
Elżbieta Skowrońska-Bocian.
Wyd. 7, stan prawny na 6 maja 2006 r.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis",
2006.
297, [2] s. ; 25 cm.
Indeks.
83-7334-612-0
347(438)(094.5.07):347.65/.68
Prawo cywilne.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 Polska
Sukcesje i spadki -- Polska -- kodeksy.
kodeksy.
interpretacja
Sukcesje i spadki -- interpretacja -- Polska.
Polska.
Sukcesje i spadki

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14521)
Sygnatura SA.14521
Tylko na miejscu 31/10/2006 2002000145215 -
Na miejscu
Rekord: