KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego /

Kostecka-Jurczyk, Daria.
Daria Kostecka.
Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2006.
198 s. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 2893)
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ISSN 0524-4544 299)
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 0524-4544 ; 299)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
W serii gł.: ISSN 0239-6661 ; no 2893.
Praca stanowi skróconą i zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej.
Bibliogr. s. 179-191. Wykaz aktów prawnych s. 192-198.
83-229-2754-1
346.24:338.246.025.28:338.24.021.8](438)
Przedsiębiorstwa państwowe. Tworzenie przedsiębiorstw państwowych przez nacjonalizację lub uspołecznienie. Monopole państwowe. Holdingi państwowe. Spółki finansowe.
(Polska).

 Prywatyzacja -- prawo -- Polska -- 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne -- prawo -- Polska -- 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne -- reorganizacja -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
Rekord: