KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ku Niepodległej : ścieżki polskie i francuskie 1795-1918 /

ścieżki polskie i francuskie 1795-1918 /
pod red. Małgorzaty Willaume.
Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
2005.
705 s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Książka wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej Prof. Wiesława Śladkowskiego.
Bibliogr. prac W. Śladkowskiego za lata 1955-2005 s. 23-39. Indeks.
Tekst częśc. fr.
83-227-2378-4
94(438).06/.08(082.1)+012(438)"19/20"Sladkowski Wiesław
Historia Polski. Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795).
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 1795-1918 (Okres zaborów).
Francja -- stosunki -- Polska -- 19 w.
Polska
Polska -- stosunki -- Francja -- 1870-1914.
Polska -- 1795-1918 (Okres zaborów).
Polska -- historia -- autonomia i ruchy niepodległościowe -- 19 w.
Polacy
Polska -- stosunki -- Francja -- 19 w.
Polacy -- za granicą -- 19 w.
Kwestia polska (1795-1918).
stosunki
Ruchy społeczne -- Polska -- 18-20 w.
Polacy -- za granicą -- 1870-1914.
1870-1914.
Francja
Francja -- stosunki -- Polska -- 1870-1914.
Polska -- 18-20 w.
Ruchy społeczne
Polska -- historia -- autonomia i ruchy niepodległościowe -- 1870-1914.
18-20 w.
(1935- )
za granicą
19 w.
Polacy za granicą
Śladkowski, Wiesław -- (1935- ) -- bibliografia.
Śladkowski, Wiesław
historia
autonomia i ruchy niepodległościowe
bibliografia.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
H Biblioteka Humanistyczna (H.15181) Nocne 2002600151814 -
Rekord: