KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego.

organ Towarzystwa Historycznego.
Lwów : Tow. Historyczne, 1887-.
Kwart.
R. 1, z. 1 (1887)-.
Bibljografja Historji Polskiej [1887-] ,
Sprawozdanie z Czynności Wydziału Towarzystwa Historycznego we Lwowie tudzież Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Historycznego
Kwartalnik Historyczny [2017-]
0023-5903
Od R. 40, z. 1 (1926) podtyt.: organ PolskiegoTowarzystwa Historycznego.
Od R. 53, z. 3/4 (1945) m. wyd.: Kraków; Od R. 58, z. 1/2 (1950/1951) m. wyd.: Warszawa ; Od R. 60, nr 1 (1953) m. wyd. i wyd.: Warszawa : PWN.
Od R. 101, nr 3 (1994) wyd.: Semper.
Od R. 123 (2016) wyd.: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.
Od R. 16 (1902), s. 152: zamieszczano "Bibliografię historyi polskiej", zamiast "Przeglądu czasopism". Od 1926 r. tyt.: Bibljografia historji polskiej za rok...
Od R. 19 (1905), s. 152 zamieszczano "Bibljografię historyi powszechnej" za "Bibljografię dzieł zagranicznych" i "Przegląd literatury zagranicznej" (1893-1904) ; Od 1925 tyt.: Bibljografia historji powszechnej za rok...
R. 52, z. 1 (1938) - R. 53, z. 2 (1939) tyt. także w jęz. fr.: "Revue Trimestrielle d' Histoire".
Bibljografia dzieł zagranicznych.
Bibliografia historyi powszechnej.
Bibljografia historyi polskiej.
Przegląd polskich wydawnictw etnograficznych i etnologicznych za rok... : Bibljografia.
Notatki bibliograficzne do historyi Żydów.
W latach 1929-1933 T. 2 stanowił dod. pt.: Wiadomości Historyczne.
Współwyd. dod. w 1935: "VI Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Wilnie, 8-11 września 1935", s. VII.
Współwyd. dod. w 1935: "Marszałek Józef Piłsudski", s. VI, tabl. 1.
W R. 53, z. 3/4 (1939-1945) informacja o 6 letniej przerwie wydawniczej.
Dostępne również w wersji elektronicznej, lata 1887-1939 w ŚBC, 1939-1952 w KPBC. Od 1953 częściowo dostępne w RCIN (w zależności od posiadanych licencji), w całości na komputerach RCIN w IH PAN.
R. 121 (2014), 124 (2017), 125 (2018) Special Issue w jęz. ang. dostępny w RCIN.
Tekst pol., ang., fr., tyt. i sp. tr. w jęz. fr. ; streszcz. ang. i ros.
Od R. 60, nr 1 (1953) / Instytut Historii PAN.
Od R. 118, nr 1 (2011) / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Polskie Towarzystwo Historyczne.
W 1898 indeks za lata 1887-1896, s. 313, [2].
W 1925 indeks za lata 1887-1922.
Indeks do bibliografii zawartości czasopisma "Kwartalnik Historyczny" za lata 1887-2004 w: R. 115, nr 4 (2008).
Bibliografia zawartości czasopisma "Kwartalnik Historyczny" za l. 1887-2004 cz. 1-2 w: R. 114, nr 1-2 (2007).
Bibliografia historji powszechnej nowożytnej (1492-1871) za lata 1914-1924 w: R. 39, z. 1 (1925), s. 151-173 i R. 39, z. 2 (1925), s. 375-396.
Bibliografja historji starożytnej za lata 1914-1921 w: R. 39, z. 3 (1925), oprac. K. Zakrzewski.
Bibliografja historji starożytnego Wschodu za lata 1924-1926 w: R. 41 (1927), s. 657-662.


 Czasopisma naukowe.
Historia
Historia -- czasopisma.
czasopisma.

Rodzaj dokumentu:
Wydaw. ciągłe w tym czasopisma


https://www.sbc.org.pl/publication/8429
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=46203&tab=3
http://rcin.org.pl/ihpan/publication/3507
http://rcin.org.pl/ihpan/publication/68518


Aktywny tom serii przenosi do opisu tego tomu jako monografii.

Lokalizacja: BG___Biblioteka Główna Dział Udostępniania
Sygnatura: Cg. 1993
Zasób: R.61 nr 1-4 (1954)
R.62 nr 1-6 (1955)
R.63 nr 1-6 (1956)
R.64 nr 1-5 (1957)
R.65 nr 1-4 (1958)
R.66 nr 1-4 (1959)
R.67 nr 1-4 (1960)
R.68 nr 1-4 (1961)
R.69 nr 1-4 (1962)
R.70 nr 1-4 (1963)
R.71 nr 1-4 (1964)
R.72 nr 1-3 (1965)
R.73 nr 1-4 (1966)
R.74 nr 2-4 (1967)
R.75 nr 1-4 (1968)
R.76 nr 1-4 (1969)
R.77 nr 1-4 (1970)
R.78 nr 1-4 (1971)
R.79 nr 1-4 (1972)
R.80 nr 1-4 (1973)
R.81 nr 1-4 (1974)
R.82 nr 1-4 (1975)
R.83 nr 1-4 (1976)
R.84 nr 1-4 (1977)
R.85 nr 1-4 (1978)
R.86 nr 1-4 (1979)
R.87 nr 1-4 (1980)
R.88 nr 1-4 (1981)
R.89 nr 2-4 (1982)
R.90 nr 2-4 (1983)
R.91 nr 1-4 (1984)
R.92 nr 1-4 (1985)
R.93 nr 1-4 (1986)
R.94 nr 1-4 (1987)
R.95 nr 1-4 (1988)
R.96 nr 1-4 (1989)
R.97 nr 1-4 (1990)
R.98 nr 1-4 (1991)
R.99 nr 1-4 (1992)
R.100 nr 1-4 (1993)
R.101 nr 1-4 (1994)
R.102 nr 1-4 (1995)
R.103 nr 1-4 (1996)
R.104 nr 1-4 (1997)
R.105 nr 1-4 (1998)
R.106 nr 1-4 (1999)
R.107 nr 1-4 (2000)
R.108 nr 1-4 (2001)
R.109 nr 1-4 (2002)
R.110 nr 1-4 (2003)
R. 111 nr 1-4 (2004)
R. 112 nr 1-4 (2005)
R. 113 nr 1-4 (2006)
R. 114 nr 1-4 (2007)
R. 115 nr 1-4 (2008)
R. 116 nr 1-4 (2009)
R. 117 nr 1-4 (2010)
R. 118 nr 1-4 (2011)
R. 119 nr 1-4 (2012)
R. 120 nr 1-4 (2013)
R. 121 nr 1-4 (2014)
R. 122 nr 1-4 (2015)
R. 123 nr 1-4 (2016)
R. 124 nr 1-4 (2017)
R. 125 nr 1-3 (2018)
Lokalizacja: BE___Biblioteka Ekonomiczna
Sygnatura: Ec.1299 (ul. Cukrowa 8)
Zasób: R. 60 nr 3-4 (1953)
R. 61 nr 1-4 (1954)
R. 62 nr 1-6 (1955)
R. 63 nr 1-6 (1956)
R. 64 nr 1-6 (1957)
R. 65 nr 1-4 (1958)
R. 66 nr 1-4 (1959)
R. 67 nr 1-4 (1960)
R. 68 nr 1-4 (1961)
R. 69 nr 1-4 (1962)
R. 70 nr 1-4 (1963)
R. 71 nr 1-4 (1964)
R. 72 nr 1-4 ( 1965)
R. 73 nr 1-4 (1966)
R. 74 nr 1-2 (1967)
R. 74 nr 4 (1967)
R. 75 nr 1-4 (1968)
R. 76 nr 1-4 (1969)
R. 77 nr 1-4 (1970)
R. 78 nr 1-4 (1971)
R. 79 nr 1-4 (1972)
R. 80 nr 1-4 (1973)
R. 81 nr 1 (1974)
R. 81 nr 3-4 (1974)
R. 82 nr 1-4 (1975)
R. 83 nr 1-4 (1976)
R. 84 nr 1-4 (1977)
R. 85 nr 1-4 (1978)
R. 86 nr 1-4 (1979)
R. 87 nr 1-4 (1980)
R. 88 nr 1-4 (1981)
R. 89 nr 1-4 (1982)
R. 90 nr 1-4 (1983)
R. 91 nr 1-4 (1984)
R. 92 nr 1-4 (1985)
R. 93 nr 1-4 (1986)
R. 94 nr 1-4 (1987)
R. 95 nr 1-4 (1988)
R. 96 nr 1-4 (1989)
R. 97 nr 1-4 (1990)
R. 98 nr 1-3 (1991)
Lokalizacja: BNS___Biblioteka Humanistyczna i Nauk Społecznych
Sygnatura: Hc.237
Zasób: R. 1 (1887)
R. 2 z.1-4 (1888)
R. 3 z.1-4 (1889)
R. 4 (1890)
R. 5 z.1-4 (1891)
R. 6 z.1-4 (1892)
R. 7 z.1-4 (1893)
R. 8 z.1-4 (1894)
R. 9 z.1-4 (1895)
R. 10 z.1-4 (1896)
R. 11 z.1-4 (1897)
R. 12 z.1-4 (1898) + index
R. 13 z.1-4 (1899)
R. 14 z.1-4 (1900)
R. 15 z.1-4 (1901)
R. 16 z.1-4 (1902)
R. 17 z.1-4 (1903)
R. 18 z.1-4 (1904)
R. 19 z.1-4 (1905)
R. 20 z.1-4 (1906)
R. 21 z.1-4 (1907)
R. 22 z.1-4 (1908)
R. 23 z.1-4 (1909)
R. 24 z.1-4 (1910)
R. 25 z.1-4 (1911)
R. 26 z.1-4 (1912)
R. 27 z.1-4 (1913)
R. 28 z.1-4 (1914)
R. 29 z.1-4 (1915)
R. 30 z.1-4 (1916)
R. 31 z.1-4 (1917)
R. 32 z.1-4 (1918)
R. 33-36 (1919/1922)
R. 37 z.1-4 (1923)
R. 38 z.1-4 (1924)
R. 39 z.1-4 (1925)
R. 40 z.1-4 (1926)
R. 41 z.1-4 (1927)
R. 42 z.1-4 (1928)
R. 43 z.1-4 (1929)
R. 44 z.1-4 (1930)
R. 45 z.1-4 (1931)
R. 46 z.1-4 (1932)
R. 47 z.1-4 (1933)
R. 48 z.1-4 (1934)
R. 49 z.1-4 (1935)
R. 50 z.1-4 (1936)
R. 51 z.1-4 (1937)
R. 53 z.3-4 (1946)
R. 54 (1947)
R. 55 (1948)
R. 56 z.1-2 (1948)
R. 57 z.1-4 (1949)
R. 58 z.1-2 (1951)
R. 59 z.1 (1952)
R. 60 nr 1-4 (1953)
R. 61 nr 1-4 (1954)
R. 62 nr 1-6 (1955)
R. 63 nr 1-6 (1956)
R. 64 nr 1-6 (1957)
R. 65 nr 1-4 (1958)
R. 66 nr 1-4 (1959)
R. 67 nr 1-4 (1960)
R. 68 nr 1-4 (1961)
R. 69 nr 1-4 (1962)
R. 70 nr 1-4 (1963)
R. 71 nr 1-4 (1964)
R. 72 nr 1-4 (1965)
R. 73 nr 1-4 (1966)
R. 74 nr 1-4 (1967)
R. 75 nr 1-4 (1968)
R. 76 nr 1-4 (1969)
R. 77 nr 1-4 (1970)
R. 78 nr 1-4 (1971)
R. 79 nr 1-4 (1972)
R. 80 nr 1-4 (1973)
R. 81 nr 1-4 (1974)
R. 82 nr 1-4 (1975)
R. 83 nr 1-4 (1976)
R. 84 nr 1-4 (1977)
R. 85 nr 1-4 (1978)
R. 86 nr 1-4 (1979)
R. 87 nr 1-4 (1980)
R. 88 nr 1-4 (1981)
R. 89 nr 1-4 (1982)
R. 90 nr 1-4 (1983)
R. 91 nr 1-4 (1984)
R. 92 nr 1-4 (1985)
R. 93 nr 1-4 (1986)
R. 94 nr 1-4 (1987)
R. 95 nr 1-4 (1988)
R. 96 nr 1-4 (1989)
R. 97 nr 1-4 (1990)
R. 98 nr 1-4 (1991)
R. 99 nr 1-4 (1992)
R. 100 nr 1-4 (1993)
R. 101 nr 1-4 (1994)
R. 102 nr 1-4 (1995)
R. 103 nr 1-4 (1996)
R. 104 nr 1-4 (1997)
R. 105 nr 1-4 (1998)
R. 106 nr 1-4 (1999)
R. 107 nr 1-4 (2000)
R. 108 nr 1-4 (2001)
R. 109 nr 1-4 (2002)
R. 110 nr 1-4 (2003)
R. 111 nr 1-4 (2004)
R. 112 nr 1-4 (2005)
R. 113 nr 1-4 (2006)
R. 114 nr 1-4 (2007)
R. 115 nr 1-4 (2008)
R. 116 nr 1-4 (2009)
R. 117 nr 1-4 (2010)
R. 118 nr 1-4 (2011)
R. 119 nr 1-4 (2012)
R. 120 nr 1-4 (2013)
R. 121 nr 1-4 (2014)
R. 122 nr 1-4 (2015)
R. 123 nr 1-4 (2016)
R. 124 nr 1-4 (2017)
R. 125 nr 1-4 (2018)
R. 126 nr 1-4 (2019)
R. 127 nr 1-4 (2020)
R. 128 nr 1-4 (2021)
R. 129 nr 1-4 (2022)
R. 130 nr 1-2 (2023)
Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS
R. 1 (1887)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 4 (1890)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 54 (1947)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 55 (1948)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 59 z.1 (1952)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 2 z.1-4 (1888)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 3 z.1-4 (1889)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 5 z.1-4 (1891)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 6 z.1-4 (1892)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 7 z.1-4 (1893)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 8 z.1-4 (1894)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 9 z.1-4 (1895)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 10 z.1-4 (1896)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 11 z.1-4 (1897)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 13 z.1-4 (1899)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 14 z.1-4 (1900)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 15 z.1-4 (1901)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 16 z.1-4 (1902)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 17 z.1-4 (1903)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 18 z.1-4 (1904)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 19 z.1-4 (1905)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 20 z.1-4 (1906)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 21 z.1-4 (1907)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 22 z.1-4 (1908)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 23 z.1-4 (1909)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 24 z.1-4 (1910)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 25 z.1-4 (1911)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 26 z.1-4 (1912)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 27 z.1-4 (1913)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 28 z.1-4 (1914)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 29 z.1-4 (1915)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 30 z.1-4 (1916)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 31 z.1-4 (1917)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 32 z.1-4 (1918)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 37 z.1-4 (1923)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 38 z.1-4 (1924)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 39 z.1-4 (1925)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 40 z.1-4 (1926)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 41 z.1-4 (1927)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 42 z.1-4 (1928)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 43 z.1-4 (1929)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 44 z.1-4 (1930)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 45 z.1-4 (1931)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 46 z.1-4 (1932)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 47 z.1-4 (1933)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 48 z.1-4 (1934)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 49 z.1-4 (1935)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 50 z.1-4 (1936)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 51 z.1-4 (1937)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 53 z.3-4 (1946)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 56 z.1-2 (1948)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 57 z.1-4 (1949)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 58 z.1-2 (1951)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 60 nr 1-4 (1953)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 61 nr 1-4 (1954)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 64 nr 1-6 (1957)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 81 nr 1-4 (1974)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 83 nr 1-4 (1976)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 84 nr 1-4 (1977)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 85 nr 1-4 (1978)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 88 nr 1-4 (1981)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 92 nr 1-4 (1985)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 93 nr 1-4 (1986)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 116 nr 1-4 (2009)
Hc. 237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 117 nr 1-4 (2010)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 118 nr 1-4 (2011)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 119 nr 1-4 (2012)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 120 nr 1-4 (2013)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 121 nr 1-4 (2014)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 122 nr 1-4 (2015)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 123 nr 1-4 (2016)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 124 nr 1-4 (2017)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 125 nr 1-4 (2018)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 126 nr 1-4 (2019)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 127 nr 1-4 (2020)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 129 nr 1-4 (2022)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 130 nr 1-2 (2023)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 33-36 (1919/1922)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 62 nr 1-6 (1955)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 63 nr 1-6 (1956)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 65 nr 1-4 (1958)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 66 nr 1-4 (1959)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 67 nr 1-4 (1960)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 68 nr 1-4 (1961)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 69 nr 1-4 (1962)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 70 nr 1-4 (1963)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 71 nr 1-4 (1964)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 72 nr 1-4 (1965)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 73 nr 1-4 (1966)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 74 nr 1-4 (1967)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 75 nr 1-4 (1968)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 76 nr 1-4 (1969)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 77 nr 1-4 (1970)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 78 nr 1-4 (1971)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 79 nr 1-4 (1972)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 80 nr 1-4 (1973)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 82 nr 1-4 (1975)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 86 nr 1-4 (1979)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 87 nr 1-4 (1980)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 89 nr 1-4 (1982)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 90 nr 1-4 (1983)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 91 nr 1-4 (1984)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 94 nr 1-4 (1987)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 95 nr 1-4 (1988)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 96 nr 1-4 (1989)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 97 nr 1-4 (1990)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 98 nr 1-4 (1991)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 99 nr 1-4 (1992)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 100 nr 1-4 (1993)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 101 nr 1-4 (1994)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 102 nr 1-4 (1995)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 103 nr 1-4 (1996)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 104 nr 1-4 (1997)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 105 nr 1-4 (1998)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 106 nr 1-4 (1999)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 107 nr 1-4 (2000)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 108 nr 1-4 (2001)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 109 nr 1-4 (2002)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 110 nr 1-4 (2003)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 111 nr 1-4 (2004)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 112 nr 1-4 (2005)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 113 nr 1-4 (2006)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 114 nr 1-4 (2007)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 115 nr 1-4 (2008)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 128 nr 1-4 (2021)
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BNS
R. 12 z.1-4 (1898) + index
Hc.237 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.61 nr 1-4 (1954)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.62 nr 1-6 (1955)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.63 nr 1-6 (1956)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.64 nr 1-5 (1957)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.65 nr 1-4 (1958)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.66 nr 1-4 (1959)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.67 nr 1-4 (1960)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.68 nr 1-4 (1961)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.69 nr 1-4 (1962)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.70 nr 1-4 (1963)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.71 nr 1-4 (1964)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.72 nr 1-3 (1965)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.73 nr 1-4 (1966)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.74 nr 2-4 (1967)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.75 nr 1-4 (1968)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.76 nr 1-4 (1969)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.77 nr 1-4 (1970)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.79 nr 1-4 (1972)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.80 nr 1-4 (1973)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.81 nr 1-4 (1974)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.82 nr 1-4 (1975)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.83 nr 1-4 (1976)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.84 nr 1-4 (1977)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.85 nr 1-4 (1978)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.86 nr 1-4 (1979)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.87 nr 1-4 (1980)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.88 nr 1-4 (1981)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.89 nr 2-4 (1982)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.90 nr 2-4 (1983)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.91 nr 1-4 (1984)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.92 nr 1-4 (1985)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.93 nr 1-4 (1986)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.94 nr 1-4 (1987)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.95 nr 1-4 (1988)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.96 nr 1-4 (1989)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.97 nr 1-4 (1990)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.98 nr 1-4 (1991)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.99 nr 1-4 (1992)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.100 nr 1-4 (1993)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.101 nr 1-4 (1994)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.102 nr 1-4 (1995)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.103 nr 1-4 (1996)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.104 nr 1-4 (1997)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.105 nr 1-4 (1998)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.106 nr 1-4 (1999)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.107 nr 1-4 (2000)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.108 nr 1-4 (2001)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.109 nr 1-4 (2002)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.110 nr 1-4 (2003)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R.78 nr 1-4 (1971)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R. 111 nr 1-4 (2004)
Cg.1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R. 112 nr 1-4 (2005)
Cg.1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R. 113 nr 1-4 (2006)
Cg.1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R. 114 nr 1-4 (2007)
Cg.1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R. 115 nr 1-4 (2008)
Cg.1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R. 116 nr 1-4 (2009)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R. 117 nr 1-4 (2010)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R. 118 nr 1-4 (2011)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R. 119 nr 1-4 (2012)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R. 120 nr 1-4 (2013)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R. 121 nr 1-4 (2014)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R. 122 nr 1-4 (2015)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R. 123 nr 1-4 (2016)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R. 124 nr 1-4 (2017)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG
R. 125 nr 1-3 (2018)
Cg. 1993 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 74 nr 4 (1967)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 81 nr 1 (1974)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 60 nr 3-4 (1953)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 61 nr 1-4 (1954)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 62 nr 1-6 (1955)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 63 nr 1-6 (1956)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 64 nr 1-6 (1957)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 65 nr 1-4 (1958)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 66 nr 1-4 (1959)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 67 nr 1-4 (1960)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 68 nr 1-4 (1961)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 70 nr 1-4 (1963)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 71 nr 1-4 (1964)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 73 nr 1-4 (1966)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 74 nr 1-2 (1967)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 75 nr 1-4 (1968)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 76 nr 1-4 (1969)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 77 nr 1-4 (1970)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 78 nr 1-4 (1971)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 79 nr 1-4 (1972)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 80 nr 1-4 (1973)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 81 nr 3-4 (1974)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 82 nr 1-4 (1975)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 83 nr 1-4 (1976)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 84 nr 1-4 (1977)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 85 nr 1-4 (1978)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 86 nr 1-4 (1979)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 87 nr 1-4 (1980)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 88 nr 1-4 (1981)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 89 nr 1-4 (1982)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 90 nr 1-4 (1983)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 91 nr 1-4 (1984)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 92 nr 1-4 (1985)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 93 nr 1-4 (1986)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 94 nr 1-4 (1987)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 95 nr 1-4 (1988)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 96 nr 1-4 (1989)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 97 nr 1-4 (1990)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 98 nr 1-3 (1991)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 69 nr 1-4 (1962)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
BE
R. 72 nr 1-4 ( 1965)
Ec.1299 (ul. Cukrowa 8) Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: