KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego.

organ Towarzystwa Historycznego.
Lwów : Tow.Historyczne, 1887-.
Kwart.
R. 1, z. 1 (1887)-.
Bibljografja Historji Polskiej [1887] ,
Sprawozdanie z Czynności Wydziału Towarzystwa Historycznego we Lwowie tudzież Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Historycznego
0023-5903
Od R. 40, z. 1 (1926) podtyt.: organ PolskiegoTowarzystwa Historycznego.
Od R. 53, z. 3/4 (1945) m. wyd.: Kraków; od R. 60, nr 1 (1953) m. wyd. i wyd.: Warszawa : PWN.
Od R. 101, nr 3 (1994) wyd.: Semper.
W latach 1929-1933 T.2 stanowił dod. pt.: Wiadomości Historyczne.
Dostępne również w wersji elektronicznej, lata 1887-1939 w ŚBC, 1939-1952 w KPBC. Od 1953 częściowo dostępne w RCIN (w zależności od posiadanych licencji), w całości na komputerach RCIN w IH PAN.
Tekst pol., ang., streszcz.ang.
Od R. 60, z. 1 (1953) inst.sprawcza: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Od R. 118, nr 1 (2011) / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Polskie Towarzystwo Historyczne.
W 1898 indeks za lata 1887-1896.
W 1925 indeks za lata 1887-1922.
Indeks do bibliografii zawartości czasopisma "Kwartalnik Historyczny" za lata 1887-2004 w: R. 115, nr 4 (2008).
Bibliografia zawartości czasopisma "Kwartalnik Historyczny" za l. 1887-2004 cz. 1-2 w: R. 114, nr 1-2 (2007).
93/94(05)
Historia.
Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma.

 
Rodzaj dokumentu:
Wydaw. ciągłe w tym czasopisma


http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=8429&tab=3
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=46203&tab=3
http://rcin.org.pl/ihpan/publication/3507
http://www.czasopisma.pan.pl/%20index.php?option=com_content&view=article&id=775


Aktywny tom serii przenosi do opisu tego tomu jako monografii.

Lokalizacja: Cg___ Biblioteka Główna Czytelnia Czasopism
Sygnatura: Cg. 1993
Zasób: R.61 nr 1-4 (1954)
R.62 nr 1-6 (1955)
R.63 nr 1-6 (1956)
R.64 nr 1-5 (1957)
R.65 nr 1-4 (1958)
R.66 nr 1-4 (1959)
R.67 nr 1-4 (1960)
R.68 nr 1-4 (1961)
R.69 nr 1-4 (1962)
R.70 nr 1-4 (1963)
R.71 nr 1-4 (1964)
R.72 nr 1-3 (1965)
R.73 nr 1-4 (1966)
R.74 nr 2-4 (1967)
R.75 nr 1-4 (1968)
R.76 nr 1-4 (1969)
R.77 nr 1-4 (1970)
R.78 nr 1-4 (1971)
R.79 nr 1-4 (1972)
R.80 nr 1-4 (1973)
R.81 nr 1-4 (1974)
R.82 nr 1-4 (1975)
R.83 nr 1-4 (1976)
R.84 nr 1-4 (1977)
R.85 nr 1-4 (1978)
R.86 nr 1-4 (1979)
R.87 nr 1-4 (1980)
R.88 nr 1-4 (1981)
R.89 nr 2-4 (1982)
R.90 nr 2-4 (1983)
R.91 nr 1-4 (1984)
R.92 nr 1-4 (1985)
R.93 nr 1-4 (1986)
R.94 nr 1-4 (1987)
R.95 nr 1-4 (1988)
R.96 nr 1-4 (1989)
R.97 nr 1-4 (1990)
R.98 nr 1-4 (1991)
R.99 nr 1-4 (1992)
R.100 nr 1-4 (1993)
R.101 nr 1-4 (1994)
R.102 nr 1-4 (1995)
R.103 nr 1-4 (1996)
R.104 nr 1-4 (1997)
R.105 nr 1-4 (1998)
R.106 nr 1-4 (1999)
R.107 nr 1-4 (2000)
R.108 nr 1-4 (2001)
R.109 nr 1-4 (2002)
R.110 nr 1-4 (2003)
R. 111 nr 1-4 (2004)
R. 112 nr 1-4 (2005)
R. 113 nr 1-4 (2006)
R. 114 nr 1-4 (2007)
R. 115 nr 1-4 (2008)
R. 116 nr 1-4 (2009)
R. 117 nr 1-4 (2010)
R. 118 nr 1-4 (2011)
R. 119 nr 1-4 (2012)
R. 120 nr 1-4 (2013)
R. 121 nr 1-4 (2014)
R. 122 nr 1-4 (2015)
R. 123 nr 1-4 (2016)
R. 124 nr 1-4 (2017)
R. 125 nr 1-3 (2018)
Lokalizacja: Ec_Czytelnia Czasopism Bibl. Ekonomicznej
Sygnatura: Ec.1299 (ul. Cukrowa 8)
Zasób: R. 60 nr 3-4 (1953)
R. 61 nr 1-4 (1954)
R. 62 nr 1-6 (1955)
R. 63 nr 1-6 (1956)
R. 64 nr 1-6 (1957)
R. 65 nr 1-4 (1958)
R. 66 nr 1-4 (1959)
R. 67 nr 1-4 (1960)
R. 68 nr 1-4 (1961)
R. 69 nr 1-4 (1962)
R. 70 nr 1-4 (1963)
R. 71 nr 1-4 (1964)
R. 72 nr 1-4 ( 1965)
R. 73 nr 1-4 (1966)
R. 74 nr 1-2 (1967)
R. 74 nr 4 (1967)
R. 75 nr 1-4 (1968)
R. 76 nr 1-4 (1969)
R. 77 nr 1-4 (1970)
R. 78 nr 1-4 (1971)
R. 79 nr 1-4 (1972)
R. 80 nr 1-4 (1973)
R. 81 nr 1 (1974)
R. 81 nr 3-4 (1974)
R. 82 nr 1-4 (1975)
R. 83 nr 1-4 (1976)
R. 84 nr 1-4 (1977)
R. 85 nr 1-4 (1978)
R. 86 nr 1-4 (1979)
R. 87 nr 1-4 (1980)
R. 88 nr 1-4 (1981)
R. 89 nr 1-4 (1982)
R. 90 nr 1-4 (1983)
R. 91 nr 1-4 (1984)
R. 92 nr 1-4 (1985)
R. 93 nr 1-4 (1986)
R. 94 nr 1-4 (1987)
R. 95 nr 1-4 (1988)
R. 96 nr 1-4 (1989)
R. 97 nr 1-4 (1990)
R. 98 nr 1-3 (1991)
Lokalizacja: Hc___Bibl. Humanistyczna
Sygnatura: Hc.237
Zasób: R. 1 (1887)
R. 2 z.1-4 (1888)
R. 3 z.1-4 (1889)
R. 4 (1890)
R. 5 z.1-4 (1891)
R. 6 z.1-4 (1892)
R. 7 z.1-4 (1893)
R. 8 z.1-4 (1894)
R. 9 z.1-4 (1895)
R. 10 z.1-4 (1896)
R. 11 z.1-4 (1897)
R. 12 z.1-4 (1898) + index
R. 13 z.1-4 (1899)
R. 14 z.1-4 (1900)
R. 15 z.1-4 (1901)
R. 16 z.1-4 (1902)
R. 17 z.1-4 (1903)
R. 18 z.1-4 (1904)
R. 19 z.1-4 (1905)
R. 20 z.1-4 (1906)
R. 21 z.1-4 (1907)
R. 22 z.1-4 (1908)
R. 23 z.1-4 (1909)
R. 24 z.1-4 (1910)
R. 25 z.1-4 (1911)
R. 26 z.1-4 (1912)
R. 27 z.1-4 (1913)
R. 28 z.1-4 (1914)
R. 29 z.1-4 (1915)
R. 30 z.1-4 (1916)
R. 31 z.1-4 (1917)
R. 32 z.1-4 (1918)
R. 33-36 (1919/1922)
R. 37 z.1-4 (1923)
R. 38 z.1-4 (1924)
R. 39 z.1-4 (1925)
R. 40 z.1-4 (1926)
R. 41 z.1-4 (1927)
R. 42 z.1-4 (1928)
R. 43 z.1-4 (1929)
R. 44 z.1-4 (1930)
R. 45 z.1-4 (1931)
R. 46 z.1-4 (1932)
R. 47 z.1-4 (1933)
R. 48 z.1-4 (1934)
R. 49 z.1-4 (1935)
R. 50 z.1-4 (1936)
R. 51 z.1-4 (1937)
R. 53 z.3-4 (1946)
R. 54 (1947)
R. 55 (1948)
R. 56 z.1-2 (1948)
R. 57 z.1-4 (1949)
R. 58 z.1-2 (1951)
R. 59 z.1 (1952)
R. 60 nr 1-4 (1953)
R. 61 nr 1-4 (1954)
R. 62 nr 1-6 (1955)
R. 63 nr 1-6 (1956)
R. 64 nr 1-6 (1957)
R. 65 nr 1-4 (1958)
R. 66 nr 1-4 (1959)
R. 67 nr 1-4 (1960)
R. 68 nr 1-4 (1961)
R. 69 nr 1-4 (1962)
R. 70 nr 1-4 (1963)
R. 71 nr 1-4 (1964)
R. 72 nr 1-4 (1965)
R. 73 nr 1-4 (1966)
R. 74 nr 1-4 (1967)
R. 75 nr 1-4 (1968)
R. 76 nr 1-4 (1969)
R. 77 nr 1-4 (1970)
R. 78 nr 1-4 (1971)
R. 79 nr 1-4 (1972)
R. 80 nr 1-4 (1973)
R. 81 nr 1-4 (1974)
R. 82 nr 1-4 (1975)
R. 83 nr 1-4 (1976)
R. 84 nr 1-4 (1977)
R. 85 nr 1-4 (1978)
R. 86 nr 1-4 (1979)
R. 87 nr 1-4 (1980)
R. 88 nr 1-4 (1981)
R. 89 nr 1-4 (1982)
R. 90 nr 1-4 (1983)
R. 91 nr 1-4 (1984)
R. 92 nr 1-4 (1985)
R. 93 nr 1-4 (1986)
R. 94 nr 1-4 (1987)
R. 95 nr 1-4 (1988)
R. 96 nr 1-4 (1989)
R. 97 nr 1-4 (1990)
R. 98 nr 1-4 (1991)
R. 99 nr 1-4 (1992)
R. 100 nr 1-4 (1993)
R. 101 nr 1-4 (1994)
R. 102 nr 1-4 (1995)
R. 103 nr 1-4 (1996)
R. 104 nr 1-4 (1997)
R. 105 nr 1-4 (1998)
R. 106 nr 1-4 (1999)
R. 107 nr 1-4 (2000)
R. 108 nr 1-4 (2001)
R. 109 nr 1-4 (2002)
R. 110 nr 1-4 (2003)
R. 111 nr 1-4 (2004)
R. 112 nr 1-4 (2005)
R. 113 nr 1-4 (2006)
R. 114 nr 1-4 (2007)
R. 115 nr 1-4 (2008)
R. 116 nr 1-4 (2009)
R. 117 nr 1-4 (2010)
R. 118 nr 1-4 (2011)
R. 119 nr 1-4 (2012)
R. 120 nr 1-4 (2013)
R. 121 nr 1-4 (2014)
R. 122 nr 1-4 (2015)
R. 123 nr 1-4 (2016)
R. 124 nr 1-4 (2017)
R. 125 nr 1-4 (2018)
R. 126 nr 1-4 (2019)
R. 127 nr 1-4 (2020)
R. 128 nr 1-4 (2021)
R. 129 nr 1-2 (2022)
Rekord: