KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Lingwistyczna filozofia religii : analiza teorii I. T. Ramseya /

analiza teorii I. T. Ramseya /
Kiliszek, Marek (1943- ).
Marek Kiliszek.
Lublin :
Redakcja Wydawnictw KUL,
1983.
242 s. ; 24 cm.
Rozprawa doktorska Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii Chrześcijaństwa.
Bibliogr. s. 225-242.
141.4:21:101:80](410)"19"
Systemy odnoszące się do problemu istnienia Boga.
(Zjednoczone Królewstwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).

 (1915-1972)
Ramsey, Ian Thomas -- (1915-1972) -- krytyka i interpretacja.
Ramsey, Ian Thomas
krytyka i interpretacja.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BM Biblioteka Międzywydziałowa (P.20366) Tylko na miejscu 14/11/2006 2001500203661 -
Na miejscu
Rekord: