KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Materiały dyskusyjne do projektu kodeksu cywilnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : materiały sesji naukowej, 8-10 grudnia 1954 r. /

materiały sesji naukowej, 8-10 grudnia 1954 r. /
[red. Jan Wasilkowski] ; Komitet Nauk Prawnych PAN i Ministerstwo Sprawiedliwości.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze,
1955.
368 s. ; 25 cm.
1
brak wypożyczeń
340.13:347](438)(061)
4638 (to nie jest sygnatura)

Prawo pozytywne. Źródła prawa pozytywnego. Normy prawne. Legislacja. Kodyfikacja. Prawodawstwo.
(Polska).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji)

 Prawo cywilne
1945-1970
Polska
konferencje.
kodyfikacja
Prawo cywilne -- kodyfikacja -- Polska -- 1945-1970 -- konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.15178)
Sygnatura SA.15178
Tylko na miejscu 10/02/2007 2002000151780 -
Na miejscu
Rekord: