KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Metodyka pierwszych lat nauczania /

Jeleńska, Ludwika (1885-1961).
Ludwika Jeleńska.
Wyd. 3.
BG - Podręczny księgozbiór-Pd
Warszawa :
"Nasza Księgarnia" Spółka Akc. Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych,
1929.
343, [1] s. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Dzieł Pedagogicznych )
(Bibljoteka Dzieł Pedagogicznych )
37.091.3:373.3.046-021.64](075.8)
Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania. Formy nabywania wykształcenia.
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 Dydaktyka -- 1900-1945.
Nauczanie w szkołach podstawowych -- Polska -- 1900-1945.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.18514 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG Pd.19399 BG - Podręczny księgozbiór-Pd :
Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: