KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Międzynarodowa przyszłość Niemiec, Polski i Rosji /

red. Michał Dobroczyński.
Warszawa :
Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego,
1997.
206 s. ; 24 cm.
Zawiera materiały z konferencji zorg. w Warszawie w grudniu 1996 r.
83-901406-7-5
327.001.18(438+430+470)(061)
Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka międzynarodowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. Prognozy.
(Polska + Niemcy + Rosja, Federacja Rosyjska)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 konferencje.
Niemcy
Niemcy -- prognozy -- konferencje.
Polska
Polska -- prognozy -- konferencje.
prognozy
Rosja
Rosja -- prognozy -- konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.107170 Tylko na miejscu 30/10/2006 -
Na miejscu
Rekord: