KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Młodzież Polska w integrującej się Europie /

Siwko, Maria.
Maria Siwko ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin :
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
2006.
339 s. ; 24 cm.
(Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania - Politechnika Koszalińska ISSN 0239-7129 )
(Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska )
ISSN 0239-7129 i numeracja są związane z tyt. kluczowym: Monografie - Wyższa Szkola Inżynierska w Koszalinie.
Bibliogr. 291-317.
316.346.3-053.6:316.64](438)"1989/...":061.1(4-67):339.923UE
Socjologia młodzieży.
(Polska).

 Polska
1990-.
Młodzież -- Polska -- sytuacja społeczna -- 1990-.
sytuacja społeczna
Młodzież -- socjologia -- Polska -- 1990-.
Unia Europejska -- i młodzież.
Unia Europejska
i młodzież.
Młodzież
socjologia

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BE E.70380 Nocne 16/01/2007 -
Rekord: