KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki /

perspektywy profilaktyki /
pod red. Miry Prajsner.
BG - Podręczny księgozbiór-Pd
Warszawa :
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2003.
142, [1] s. : wykr. ; 24 cm.
Materiały z seminarium naukowego "Perspektywy profilaktyki dla młodzieży z grup ryzyka - dylematy, wyzwania, potrzeby" (Kazimierz, maj 2003 r.).
Bibliogr. przy ref.
83-88075-45-4
316.346.3-057.874:613.81:613.83](438)"1989/..."(061)
Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia.
-uczniowie.
(Polska).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 Polska
zapobieganie
zwalczanie
używanie narkotyków
Młodzież
Dewiacje społeczne
Młodzież -- używanie narkotyków -- Polska -- konferencje.
Uzależnienie (psychologia)
Młodzież -- konsumpcja alkoholu -- zapobieganie -- Polska -- konferencje.
konferencje.
Uzależnienie (psychologia) -- zapobieganie -- Polska -- konferencje.
Narkomania
Narkomania -- zapobieganie -- Polska -- konferencje.
Dewiacje społeczne -- zwalczanie -- Polska -- konferencje.
konsumpcja alkoholu

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Pd.17908)
BG - Podręczny księgozbiór-Pd :
Tylko na miejscu 2002200179089 -
Na miejscu
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (WM.5526) miesięczne 06/11/2019 2000200055266 Zamów
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (WM.5525) miesięczne 24/03/2017 2000200055259 Zamów
Rekord: