KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nabycie i ochrona własności /

Moszyński, Remigiusz (1897-1965).
oprac. Remigiusz Moszyński, Leopold Policha.
[Warszawa] :
Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości,
1948.
27, [2] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Popularyzacji Prawa nr 8)
(Biblioteka Popularyzacji Prawa ; nr 8)
Miejsce wyd. wg: PB'1948,
poz. 5332.
347.2:332.2](438)




Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyste. Hipoteka. Kataster. Posiadanie i użytkowanie. Prawo do mieszkania. Dzierżawa. Pożyczki rolne pod zastaw.
(Polska).

 



Własność -- ochrona -- Polska -- 1945-1970.
Nabycie własności
ochrona
Polska
Własność
1945-1970.
Nabycie własności -- Polska -- 1945-1970.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BSA SA.15183 SA.15183 Tylko na miejscu 10/02/2007 -
Na miejscu
Rekord: