KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Narzędzia wspierające kształtowanie regionalnej polityki stymulowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

BUĆKO, JÓZEF
Józef Bućko, Eleonora Rosmańska, Rozalia Sitkowska
Czytelnia ul. Cukrowa 8 (Małe i średnie przedsiębiorstwa)
Radom
Inst.Technologii Eksploatacji
2004
223 s. il., mapki, wykr. 24 cm.
Bibliogr.
83-7204-200-4
658.56:65.012:332.1](438)"1989/..."
Kontrola techniczna jakości produkcji. Kontrola narzędzi i materiałów.
(Polska).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
T T.9201 Czytelnia ul. Cukrowa 8 : Małe i średnie przedsiębiorstwa
T.9201
Nocne 24/10/2011 -
Rekord: