KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej : materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej /

materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej /
pod red. Piotra Garncarka ; Instytut Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. POLONICUM.
Warszawa :
Uniwersytet Warszawski,
2005.
533 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Polonicum 1)
Bibliogr. przy rozdz.
Publikacja finansowana przez Ministerstwo Kultury
83-235-0209-9
372.881.116.21(061)
Nauczanie polskiego.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 cywilizacja
Język polski
Język polski -- studia i nauczanie -- obcojęzyczni -- konferencje.
konferencje.
obcojęzyczni
Polska
Polska -- cywilizacja -- konferencje.
studia i nauczanie

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.106958 Tylko na miejscu 19/10/2006 -
Na miejscu
Rekord: