KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nowe aspekty żywienia białkiem ludzi poddawanych systematycznie stresowi oksydacyjnemu (sportowców wysokiego wyczynu) : rozprawa habilitacyjna /

rozprawa habilitacyjna /
Matuszkiewicz, Andrzej.
Andrzej Matuszkiewicz ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Katedra Bioenergetyki.
Gdańsk :
Wydaw. Uczelniane AWF,
1999.
90 s. : wykr. ; 24 cm.
2
brak wypożyczeń
Rozprawa habilitacyjna. Akademia Wychowania Fizycznego, Gadńsk 1999.
Bibliogr. s. 73-81.
83-85968-83-0
796.015:613.2:612.3:577.11/.12
1963 (to nie jest sygnatura)

Trening. Przygotowanie sportowe.

 Sportowcy wyczynowi
żywienie
Białka w żywieniu -- rozprawy akademickie.
Stres oksydacyjny
Białka w żywieniu
Sportowcy wyczynowi -- żywienie -- rozprawy akademickie.
rozprawy akademickie.
potrzeby pokarmowe
Stres oksydacyjny -- aspekt żywieniowy -- rozprawy akademickie.
aspekt żywieniowy
Sportowcy wyczynowi -- potrzeby pokarmowe -- rozprawy akademickie.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BM Biblioteka Międzywydziałowa (WF.7956) Tylko na miejscu 29/11/2006 2002100079564 -
Na miejscu
BM Biblioteka Międzywydziałowa (WF.6749) w trakcie opracowania 07/12/2006 2002100067493 -
Rekord: