KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nowe tendencje w postępowaniu z młodzieżą społecznie nieprzystosowaną /

[red. Honorata Dziewanowska].
Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
1980.
218 s. : il. ; 24 cm.
(Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego ISSN 0138-0591 t. 5)
(Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego ; t. 5)
Streszcz. ang.
376-058.53-053.6(075.8)
Nauczanie osób z trudnością adaptacji (niedostosowanych społecznie). Resocjalizacja.
-Młodzież. Młodociani. Nieletni.
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.43282 Z.43282 Tylko na miejscu 21/05/2008 -
Na miejscu
BG W.94353 W.94353 miesięczne 12/01/2013 Zamów
BG Pd.19410 miesięczne Zamów
Rekord: