KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Obszary chronione w Polsce /

Walczak, Małgorzata.
Małgorzata Walczak, Janusz Radziejowski, Małgorzata Smogorzewska, Jadwiga Sienkiewicz, Ewa Gacka-Grzesikiewicz, Zbyszko Pisarski ; Instytut Ochrony Środowiska.
Wydanie 3 zaktualizowane i uzupełnione.
Warszawa :
Dział Wydawnictw IOŚ,
2001.
310, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
Ukazało się w komplecie z mapą.
Bibliografia na stronach 298-299. Indeksy.
83-85805-67-2
502.6:504.03:504.75:502.3](438)
Ochrona krajobrazu. Rezerwaty geologiczne, geograficzne i krajobrazowe. Regiony chronione. Parki narodowe. Parki krajobrazowe.
(Polska).

 Obszary chronione
Polska
Rezerwaty przyrody -- Polska -- spisy.
Rezerwaty przyrody
Obszary chronione -- Polska -- spisy.
spisy.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Bl.10671 Tylko na miejscu 30/10/2006 -
Na miejscu
Rekord: