KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Obszary chronione w Polsce /

Małgorzata Walczak [et al.].
Wyd. 3 zaktual. i uzup.
Warszawa :
Instytut Ochrony Środowiska,
2001.
310 s. : il. ; 24 cm.
Ukazało się w komplecie z mapą.
Bibliogr. s. 298-299.
83-85805-67-2
502.6:504.03:504.75:502.3](438)
Ochrona krajobrazu. Rezerwaty geologiczne, geograficzne i krajobrazowe. Regiony chronione. Parki narodowe. Parki krajobrazowe.
(Polska).

 Obszary chronione
Polska
Rezerwaty przyrody -- Polska -- spisy.
Rezerwaty przyrody
Obszary chronione -- Polska -- spisy.
spisy.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (Bl.10671) Tylko na miejscu 30/10/2006 2002400106717 -
Na miejscu
Rekord: