KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w polskim systemie prawnym

POLOK, MARIUSZ
Mariusz Polok
Warszawa
"LexisNexis"
2006
258 s. 21 cm.
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. Ind.
978-83-7334-634-5
343.35(438)(094)
829 (to nie jest sygnatura)

Przestępstwa przeciw władzom publicznym. Przekupstwo. Łapownictwo. Korupcja. Nadużycie władzy. Naruszenie tajemnicy służbowej. Przestępstwa podatkowe.
(Polska).
(Dokumenty prawne. Źródła prawne. Dokumenty i źródła prawne pochodzące od władz ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych.

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14459)
Sygnatura SA.14459
Tylko na miejscu 25/10/2006 2002000144591 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: