KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w polskim systemie prawnym /

Polok, Mariusz.
Mariusz Polok.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis",
2006.
258, [2] s. ; 21 cm.
Podstawą opracowania - rozprawa doktorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 2005).
Bibliogr. s. 255-257. Indeks.
83-7334-634-1
343.35(438)(094)
Przestępstwa przeciw władzom publicznym. Przekupstwo. Łapownictwo. Korupcja. Nadużycie władzy. Naruszenie tajemnicy służbowej. Przestępstwa podatkowe.
(Polska).
(Dokumenty prawne. Źródła prawne. Dokumenty i źródła prawne pochodzące od władz ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych.

 Klasyfikacja informacji niejawnych
Klasyfikacja informacji niejawnych -- prawo -- Polska.
ochrona
Polska.
prawo
Tajemnica państwowa
Tajemnica państwowa -- ochrona -- Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BSA SA.14459 SA.14459 Tylko na miejscu 25/10/2006 -
Na miejscu
Rekord: