KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ochrona tytułu utworu w prawie polskim /

Tylec, Grzegorz.
Grzegorz Tylec.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
2006.
193, [3] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 189-[194].
83-7334-607-4
347.77:347.78:351.751:050+070](438)
Prawo własności przemysłowej. Wynalazki. Patenty. Prawo wynalazcze. Prawo patentowe. Znaki towarowe.
(Polska).

 Znaki handlowe
Prawo autorskie -- tytuły -- Polska.
Prawa osobiste -- Polska.
tytuły
Znaki handlowe -- ochrona -- Polska.
Prawo autorskie
Prasa
prawo
Nieuczciwa konkurencja -- Polska.
Polska.
Prawa osobiste
Prasa -- prawo -- Polska.
ochrona
Nieuczciwa konkurencja

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14815)
Sygnatura SA.14815
krótkoterminowe 03/01/2007 2002000148155 Zamów
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14440)
Sygnatura SA.14440
Tylko na miejscu 26/10/2006 2002000144409 -
Na miejscu
Rekord: