KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ochrona znaków towarowych w Internecie /

Antoniuk, Jarosław R.
Jarosław R. Antoniuk.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis",
2006.
270, [2] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 260-[271].
83-7334-573-6
347.77/.78:343.533:004.738.5](438):341.22](07)
Prawo własności przemysłowej. Wynalazki. Patenty. Prawo wynalazcze. Prawo patentowe. Znaki towarowe.
(Polska).
(Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki).

 ochrona
Polska.
Stany Zjednoczone.
Znaki handlowe
Znaki handlowe -- ochrona -- Polska.
Znaki handlowe -- ochrona -- Stany Zjednoczone.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BSA SA.14821 SA.14821 Tylko na miejscu 26/05/2011 -
Na miejscu
BSA SA.14350 SA.14350 Tylko na miejscu 13/10/2006 -
Na miejscu
Rekord: