KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ochrona znaków towarowych w Internecie /

Antoniuk, Jarosław R.
Jarosław R. Antoniuk.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis",
2006.
270, [2] s. ; 21 cm.
2
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. 260-[271].
83-7334-573-6
347.77/.78:343.533:004.738.5](438):341.22](07)
38 (to nie jest sygnatura)

Prawo własności przemysłowej. Wynalazki. Patenty. Prawo wynalazcze. Prawo patentowe. Znaki towarowe.
(Polska).
(Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki).

 Stany Zjednoczone.
Polska.
Znaki handlowe -- ochrona -- Polska.
Znaki handlowe
Znaki handlowe -- ochrona -- Stany Zjednoczone.
ochrona

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14821)
Sygnatura SA.14821
Tylko na miejscu 26/05/2011 2002000148216 -
Na miejscu
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14350)
Sygnatura SA.14350
Tylko na miejscu 13/10/2006 2002000143501 -
Na miejscu
Rekord: