KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ochrona znaków towarowych w Internecie /

Kobylańska, Anna (prawnik).
Anna Kobylańska.
Warszawa :
C.H. Beck,
2005.
XIX, [1], 170 s. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze )
(Monografie Prawnicze )
Bibliogr. s. XI-XIX. Indeks.
Dostępne również w postaci elektronicznej.
83-7387-716-9
347.77/.78:343.533:004.738.5](438)(07):341.22(07)
Prawo własności przemysłowej. Wynalazki. Patenty. Prawo wynalazcze. Prawo patentowe. Znaki towarowe.
(Polska).
(Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki).

 Internet
Internet -- prawo.
ochrona
Polska.
prawo.
Znaki handlowe
Znaki handlowe -- ochrona -- Polska.
Znaki handlowe (prawo międzynarodowe).

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogqydamzxgq4tm

Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BSA SA.14385 SA.14385 Tylko na miejscu 23/10/2006 -
Na miejscu
Rekord: