KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego /

red. Marek Lisiecki, Henryk Ponikowski.
Lublin :
Wydawnictwo KUL,
2006.
425 s. : il. ; 21 cm.
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego t. 6)
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 6)
25 lat Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - wydawnictwo jubileuszowe.
Bibliogr. przy rozdz.
83-7363-376-6
332.14"1989/...":005.44
Regionalna, terytorialna polityka gospodarcza. Planowanie gospodarcze. Planowanie terenowe. Prognozy gospodarcze.
Od 1989.

 1990-.
aspekt ekonomiczny.
aspekt społeczny.
Globalizacja
Globalizacja -- aspekt społeczny.
Gospodarka regionalna.
Kraje Unii Europejskiej
Kraje Unii Europejskiej -- polityka gospodarcza -- 1990-.
polityka gospodarcza
Rozwój gospodarczy.
Samorząd lokalny
Samorząd lokalny -- aspekt ekonomiczny.
Społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne -- aspekt ekonomiczny.
Zmiana społeczna.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Spis treści - http://newkoha.bbob.pl:808/koha_upload/pdf/b88276.pdf

Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.107571 Tylko na miejscu 10/01/2007 -
Na miejscu
Rekord: