KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Okrągły Stół : Podstolik Ekologiczny po 15 latach /

Podstolik Ekologiczny po 15 latach /
Instytut na Rzecz Ekorozwoju.
Warszawa :
Instytut na Rzecz Ekorozwoju,
2004.
66 s. : il. ; 23 cm.
Materiały spotkania, które odbyło się 7 kwietnia 2004 r.
Spotkanie po 15 latach i niniejsza publikacja były możliwe dzięki pomocy finansowej lub organizacyjnej: Banku Ochrony Środowiska, Fundacji im. Nowickiego, Spółki Elektrownie Szczytowo-Pompowe, Stowarzyszenia "Środowisko dla Środowiska"
83-89495-70-8
502.13/.14(438)"1989/..."(061)
Społeczne, administracyjne i prawne aspekty ochrony środowiska (ekologia społeczna). Ekorozwój. Rozwój zrównoważony.
(Polska).
Od 1989 roku.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 Polityka ochrony środowiska
Polska
Polska -- 1989 (Okrągły Stół).
1990-.
1989 (Okrągły Stół).
Polityka ochrony środowiska -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.108643 Tylko na miejscu 10/02/2007 -
Na miejscu
Rekord: