KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pamiętniki Polaków na Wschodzie : Białoruś, Ukraina, Kazachstan - losy pokoleń. T. 1 /

Białoruś, Ukraina, Kazachstan - losy pokoleń.
T. 1 /
oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Budzyński.
Warszawa :
Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego,
2006.
379, [2] s. ; 24 cm.
Tekst częśc. tł. z białorus., ros., ukr.
83-7378-208-7
94(438).082.5*:314.151.1(=162.1):929-051(438)"19"
Działania radzieckie (stalinowskie) przeciw Polsce i obywatelom polskim. Wkroczenie wojsk radzieckich do Polski 17 września 1939 r. Internowania, deportacje, więzienia, obozy pracy (łagry). Katyń.
(Polska).
Wiek XX.

 Wojna światowa (1939-1945)
Wojna światowa (1939-1945) -- deportacje z Polski -- relacje osobiste Polaków.
Kresy Wschodnie
Literatura polska
Polacy -- Kazachstan -- 20 w. -- biografie.
374696
374695
Polacy -- Ukraina -- 20 w. -- biografie.
Pamiętniki polskie
deportacje z Polski
Kazachstan
Pamiętniki i wspomnienia
20 w
20 w.
Polacy
Ukraina
1939-1945 (Wojna i okupacja)
Polacy -- Białoruś Zachodnia -- 20 w. -- biografie. -- 374695
Mniejszości narodowe
Literaturoznawstwo
Kresy Wschodnie -- 1939-1945 (Wojna i okupacja) -- relacje osobiste Polaków. -- 374696
Polacy za granicą
Mniejszości narodowe -- Kazachstan -- 20 w
Pamiętniki polskie -- 20 w.
Konkursy i festiwale literackie
biografie.
Białoruś Zachodnia
relacje osobiste Polaków.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
H Biblioteka Humanistyczna (H.15191) Tylko na miejscu 19/10/2006 2002600151913 -
Na miejscu
Rekord: