KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pamiętniki Polaków na Wschodzie : Białoruś, Ukraina, Kazachstan - losy pokoleń. T. 1 /

Białoruś, Ukraina, Kazachstan - losy pokoleń.
T. 1 /
oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Budzyński.
Warszawa :
Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego,
2006.
379, [2] s. ; 24 cm.
Tekst częśc. tł. z białorus., ros., ukr.
83-7378-208-7
94(438).082.5*:314.151.1(=162.1):929-051(438)"19"
Działania radzieckie (stalinowskie) przeciw Polsce i obywatelom polskim. Wkroczenie wojsk radzieckich do Polski 17 września 1939 r. Internowania, deportacje, więzienia, obozy pracy (łagry). Katyń.
(Polska).
Wiek XX.

 1939-1945 (Wojna i okupacja)
20 w
20 w.
374695
374696
Białoruś Zachodnia
biografie.
deportacje z Polski
Kazachstan
Konkursy i festiwale literackie
Kresy Wschodnie
Kresy Wschodnie -- 1939-1945 (Wojna i okupacja) -- relacje osobiste Polaków. -- 374696
Literatura polska
Literaturoznawstwo
Mniejszości narodowe
Mniejszości narodowe -- Kazachstan -- 20 w
Pamiętniki i wspomnienia
Pamiętniki polskie
Pamiętniki polskie -- 20 w.
Polacy
Polacy -- Białoruś Zachodnia -- 20 w. -- biografie. -- 374695
Polacy -- Kazachstan -- 20 w. -- biografie.
Polacy -- Ukraina -- 20 w. -- biografie.
Polacy za granicą
relacje osobiste Polaków.
Ukraina
Wojna światowa (1939-1945)
Wojna światowa (1939-1945) -- deportacje z Polski -- relacje osobiste Polaków.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS H.15191 Tylko na miejscu 19/10/2006 -
Na miejscu
Rekord: