KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Parlament : model konstytucyjny a praktyka ustrojowa /

model konstytucyjny a praktyka ustrojowa /
pod red. Zdzisława Jarosza.
Warszawa :
Kancelaria Sejmu,
2006.
202, [2] s. ; 24 cm.
(Podstawowe Problemy Stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej )
(Podstawowe Problemy Stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej )
83-7059-779-3
342.52/.53:342.4](438)
Władza ustawodawcza. Prawo parlamentarne. Parlament. Sejm. Senat. Obowiązki i przywileje członków parlamentu. Immunitet poselski.
(Polska).

 Parlamenty -- Polska -- 1990-.
Polska
Polska -- konstytucja 1997 r.
Prawo konstytucyjne -- Polska -- 1990-.
konstytucja 1997 r.
polityka i rządy.
konstytucja (1997).
Polska -- polityka i rządy.
Prawo konstytucyjne
1990-.
Polska -- konstytucja (1997).
Parlamenty

Rodzaj dokumentu:
Książka


http://www.nukat.edu.pl/nukat/icov/WALAZ/zz2006892992.jpg

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.107423) Tylko na miejscu 11/12/2006 2000301074234 -
Na miejscu
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.15087)
Sygnatura SA.15087
wypożyczona 30/09/2022 19/12/2019 2002000150875 -
Rekord: