KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pierwszy Zlot Korespondentów Robotniczych i Chłopskich : (materiały).

(materiały).
Warszawa :
"Książka i Wiedza",
1950.
51, [2] s. : il. ; 30 cm.
BNPol online
94(438).083*:[323:32.019.5](438)"1949/1956"](093.2)
Historia Polski. Polska Ludowa 1944/1945-1989. PRL.
(Źródła urzędowe, oficjalne. Dokumenty i akta urzędowe).

 1945-.
Socjalizm
Polska
Socjalizm -- Polska -- 1945-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS H.17763 Tylko na miejscu 31/01/2007 -
Na miejscu
Rekord: